dustfreehouses_logo.png

วิธีการติดตั้งตัวเครื่องฟอกอากาศ G-Life

ขั้นตอนที่ 1

เจาะรูกลมที่ฝาผนัง 10 ซม. เพื่อเดินท่อลมเข้าไปในตัวบ้าน

ขั้นตอนที่ 2

ติดตั้งหน้ากากจ่ายลมในตัวบ้าน

ขั้นตอนที่ 3

เจาะยึดแผ่นเหล็กเพื่อแขวนเครื่องฟอกอากาศนอกอาคาร

*เรามีเจ้าหน้าที่แนะนำการปิดรอยรั่วของอากาศในตัวบ้านเพื่อ  ให้เครื่องฟอกอากาศ จีไลฟ์ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ภาพติดตั้งจากสถานที่จริง