ระบบของเรา มีประโยชน์ 3 ประการ

  1. เพิ่มออกซิเจนที่จำเป็นต่อร่างกาย

  2. นำอากาศสะอาดไปไล่อากาศสกปรกออกจากห้อง

  3. สร้างความกดอากาศภายในให้สูงกว่าภายนอก เพื่อป้องกันมลพิษจากภายนอก

Dust Free House
Better Indoor Air Quality for Better Living

"Dust Free House" คือ นวัตกรรมที่เปลี่ยนบ้านหลังเก่าที่ท่านรัก ให้เป็นบ้านปลอดฝุ่นในฝัน บ้านที่เต็มเปี่ยมด้วยออกซิเจนจากธรรมชาติ และปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว 

บ้านปลอดฝุ่นที่เต็มเปี่ยมด้วยออกซิเจนตลอด 24 ชั่วโมง ทำได้ไม่ยาก และใช้เงินไม่มาก

ใช้วิธีเดียวกับระบบอากาศในอาคารขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์การค้า โรงแรม โรงภาพยนต์ คือ การส่งอากาศสะอาดเข้าไปในบ้านเพื่อสร้างความกดอากาศภายในบ้านให้สูงกว่าภายนอก

Clean Fresh Air Machine ของ G-Life จะเติมอากาศสะอาดที่ปราศจากฝุ่นละออง มลพิษ และเชื้อโรค เข้าไปในบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความกดอากาศภายในบ้านให้สูงกว่าภายนอก ทำให้มีกระแสอากาศไหลออกนอกบ้านตลอดเวลา อากาศสกปรกจากภายนอกจึงไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในบ้านได้ นอกจากนี้อากาศสะอาดที่เติมเข้าไปยังมีออกซิเจนตามธรรมชาติที่ร่างกายต้องการด้วย

ปัจจุบันบริษัทรับสร้างบ้านขนาดใหญ่ รับสร้างบ้านหลังละหลายสิบล้านบาท ด้วยวิธีเดียวกันนี้

อากาศกับสุขภาพ

คนส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญในเรื่องอาหาร และการออกกำลังกาย แต่ลืมปัจจัยสำคัญอีก 2 ประการคือ การได้รับอากาศดีๆ และการมีอารมณ์ดี

เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายต้องการออกซิเจนตลอด 24 ชั่วโมง

ดังนั้นไม่ว่าเราจะมีอาหารดีเพียงใด ออกกำลังกายดีเพียงใด และมีอารมณ์ดีเพียงใดก็ตาม หากเราไม่ได้รับอากาศใหม่สะอาดอย่างสม่ำเสมอร่างกายของเราก็ไม่สามารถดีถึงขีดสุดได้ เพราะเซลล์ในร่างกายของเราจะขาดออกซิเจน

อากาศจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่น้อยกว่าอาหาร แท้จริงแล้วคนเรารับประทานอาหารเพียงวันละ 3 ครั้ง แต่หายใจวันละกว่า 24,000 ครั้ง การหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปเพียงครั้งเดียวอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ส่วนการหายใจเอาฝุ่นละออง มลพิษ และสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในปอดเรื่อยๆ ก็เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นเดียวกัน

บ้านที่ใช้พัดลมระบายอากาศ

เป็นการเติมอากาศทางอ้อม คือ เมื่อดึงอากาศออกจากห้อง อากาศจากภายนอกจะไหลเข้าไปแทนที่ผ่านซอกประตูและหน้าต่าง การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ กล่าวคือ เราปล่อยให้ฝุ่นละออง มลพิษ และเชื้อโรคเข้าไปในบ้านแล้วจึงหาทางกำจัดออกไป

บ้านที่ไม่ระบายอากาศ

จะมีปัญหาการขาดออกซิเจน และเกิดการสะสมของเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ ภายในห้อง เพราะเครื่องปรับอากาศไม่สามารถสร้างออกซิเจนได้ แต่ร่ายกายใช้อากาศที่มีอยู่อย่างจำกัดภายในห้องทุกลมหายใจ ระดับออกซิเจนภายในห้องจึงต่ำลงเรื่อยๆ  นอกจากนี้ยังเกิดการสะสมของเชื้อโรค ทำให้ร่างกายได้รับเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพ  ถ้าเราสูดอากาศสกปรก หรือมีเชื้อโรค เข้าไปในปอด ปอดจะแพร่กระจายเชื้อโรคและสารพิษเข้าสู่กระแสเลือด เลือดจะพาเชื้อโรคและสารพิษไปที่เซลล์ต่างๆ ทำให้เซลล์ได้รับอันตราย

การเติมอากาศสะอาดเข้าไปในบ้านโดยตรง

เป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะเป็นการตัดปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยเหตุนี้ห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาลและอุตสาหกรรม จึงใช้วิธีเติมอากาศปราศจากเชื้อโรคเข้าไปในห้องโดยตรง ในอาคารขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนต์ โรงแรม ใช้วิธีเติมอากาศสะอาดเข้าไปในอาคาร เช่นเดียวกัน

อากาศสะอาดมีความจำเป็นอย่างไร?

สุขภาพที่ดี จำเป็นต้องมีอากาศดีด้วย อากาศดีคืออากาศตามธรรมชาติที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคและมลพิษ อากาศตามธรรมชาติมีออกซิเจนในระดับที่ร่างกายต้องการ ร่างกายนำออกซิเจนในอากาศไปฟอกโลหิตเพื่อไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย 

ร่างกายของคนเราต้องการ อาหาร น้ำ และออกซิเจน เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายต้องการสารอาหารคือน้ำตาลที่ย่อยจากคาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุจากอาหารอื่น น้ำสะอาด และออกซิเจนจากอากาศธรรมชาติ ถ้าภายในห้องมีออกซิเจนน้อยปอดจะฟอกโลหิตได้น้อยลง ทำให้เลือดไม่สะอาดและมีออกซิเจนน้อย เซลล์ก็จะได้รับอันตรายจากเลือดที่ไม่สะอาดและขาดออกซิเจน  

line-icon copy.png
fb-icon.png
call-icon.png
email-icon.png

เลขที่ 102 อาคารอรรถกระวี 2 ชั้น 1 ซอยอารี สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

© G-Evolution Co.Ltd,