top of page

ภาพห้องตัวอย่างที่มีระบบ Positive Pressure Room

 • Positive Pressure House คือบ้านที่มีความกดอากาศภายในบ้านมากกว่าภายนอก ทำให้มีกระแสอากาศจากภายในบ้านไหลออกนอกบ้านตลอดเวลา

 

 • การทำบ้านให้เป็น Positive Pressure House หน้าต่างทุกบานจะต้องเป็นแบบปิดผนึกเช่นดียวกับบ้านในเมืองหนาว หรือ ต้องซีลกันรั่ว และบังคับให้อากาศภายในบ้านไหลออกนอกบ้านทางช่องทางที่กำหนด

 

 • ในขณะที่อากาศภายในบ้านกำลังไหลออกนอกบ้าน อากาศจากภายนอกจะไม่สามารถไหลเข้าไปในบ้านได้

 

 • เนื่องจากอากาศที่เติมเข้าไปในบ้าน เป็นอากาศสะอาด ที่ปราศจากฝุ่นละออง ควันพิษจากรถยนต์ และเชื้อโรค ดังนั้น ภายในบ้านจึงสะอาดปลอดภัยจากฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ

 

 • อากาศสะอาดที่เติมเข้าไปในบ้าน ยังมีออกซิเจนจากธรรมขาติ จึงช่วยให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพดี

Positive Pressure Room

Positive Pressure Room

 

•เป็นระบบของห้องปลอดเชื้อ เข่น ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล หรือ

  ห้องบรรจุภัณฑ์ในอุสาหกรรมอาหาร

 

•ใช้วิธีเติมอากาศบริสุทธิ์ที่ปราศจากเชื้ดโรคเข้าไปในห้องอย่างต่อเนื่อง

   ทำให้ภายในห้องมีความกดอากาศมากกว่าภายนอก เพื่อป้องกันไม่ให้      อากาศสกปรกจากภายนอกเข้าไปในห้อง

บ้านที่ติดตั้งระบบ  FreshO ดีกว่าบ้านทั่วไปอย่างไร?

 

เหตุผล 2 ประการที่ควรมีระบบของ FreshO 

1.เครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศทั่วไปที่ท่านใช้อยู่ ไม่สามารถสร้างออกซิเจนได้ เมื่อ              ร่างกายใช้ออกซิเจนที่มีอย่างจำกัดในห้องหมดไป ภายในห้องจึงขาดออกซิเจน ส่งผลให้ร่างกายได้    รับออกซิเจนไม่เพียงพอ อีกทั้งอากาศในบ้านที่ไม่ถ่ายเท เป็นแหล่งกำเนิดของเชื้อโรค และสารก่อ      ภูมิแพ้

 

        FreshO จึงตอบโจทย์ให้บ้านของท่านได้ เราเป็นระบบเดียวที่สามารถเพิ่มออกซิเจนจากธรรมชาติให้กับ               บ้านของท่าน โดยการเติมอากาศใหม่ที่สะอาดปราศจากฝุ่นละออง เชื้่อโรค และเต็มเปี่ยมด้วยออกซิเจน                เข้าไปแทนที่อากาศเก่าภายในบ้านตลอดเวลา อากาศในบ้านของท่านจึงปลอดโปร่ง โล่งสบาย ไร้กลิ่นอับ            ไร้ฝุ่นละออง ปลอดภัยจากเชื้อโรคร้าย และสารก่อภูมิแพ้ของร่างกาย 

 

2. การระบายอากาศด้วยพัดลมดูดอากาศ เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมสำหรับบ้านในเมืองใหญ่ ที่เต็มไป        ด้วยมลพิษทางอากาศ เพราะเมื่อเราดูดอากาศออกจากบ้าน อากาศจากภายนอกจะไหลเข้าไป            แทนที่ทำให้ฝุ่นละอองเชื้อโรค ควันรถยนต์ และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ไหลเข้าไปในบ้านด้วย  

 

        FreshO จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า โดยการเติมอากาศสะอาดเข้าไปในบ้านโดยตรง เป็นระบบมาตรฐานใน             การทำห้องปลอดเชื้อ เช่นห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล หรือห้องบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร

 

 

ปัจจุบันบ้านสมัยใหม่ราคาที่มีราคาแพง ใช้วิธีเติมอากาศสะอาดเข้าไปในบ้านโดยตรง FreshO ช่วยให้บ้านทุกหลังเป็นบ้านปลอดฝุ่นในฝันได้เช่นเดียวกับบ้านหรูหราราคาแพง 

ตัวอย่างของห้องที่ติดตั้งระบบ FreshO

ห้องที่ใช้ระบบฟอกอากาศและเพิ่มออกซิเจน FreshO

 

 • เติมอากาศใหม่สะอาดอย่างต่อเนื่อง

 

 • ส่งผลให้อากาศภายในห้องมีความกดอากาศสูงกว่าภายนอกอาคารอากาศจึงไหลออกจากภายในห้อง ผ่านซอกประตูและหน้าต่างตลอดเวลา

 

 • ฝุ่นละออง มลพิษ สารก่อภูมิแพ้ และเชื้อโรคต่างๆ จากภายนอกไม่สามารถไหลย้อนกลับเข้ามาในห้องได้อีก

ตัวอย่างของห้องที่ไม่ได้ติดตั้งระบบ FreshO

ห้องที่ไม่การระบายอากาศ

 

 • ขาดออกซิเจนเพราะร่างกายใช้ออกซิเจนที่มีอยู่อย่างจำกัดหมดไปอย่างช้าๆ มีอาการอ่อนเพลีย

 

 • มีมลพิษภายในห้องสะสมขึ้นเรื่อยๆ ได้แก่ ฝุ่นละออง เชื้อโรค สารก่อภูมิแพ้ กลิ่นอับ ฯลฯ

 

 • เจ็บป่วยเมื่ออยู่ในห้องนานๆ เรียกว่า Sick Building Syndrome

ห้องที่ระบายอากาศด้วยพัดลมระบายอากาศ

 

 • ใช้พัดลมดูดอากาศออกจากห้อง ส่งผลให้ความกดอากาศภายในห้องลดลง

 

 • อากาศจากภายนอกไหลเข้าไปแทนที่ เป็นอากาศสกปรกที่นำเอาฝุ่นละออง มลพิษ สารก่อภูมิแพ้ กลิ่นไม่พึงประสงค์ และเชื้อโรคเข้าไปในห้อง

 

 • การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและแก้เท่าไร่ก็ไม่หมด เพราะมีอากาศสกปรกจากภายนอกไหลเข้าไปในห้องตลอดเวลา

bottom of page