dustfreehouses_logo.png

ขอแนะนำเครื่องฟอกอากาศนอกอาคาร

เครื่องฟอกกาศแบบติดตั้งนอกอาคาร หรือ Fresh Air Machine โดยปกติจะมีใช้อยู่ในอาคารใหญ่ เช่น ศูนย์การค้า โรงภาพยนต์ โรงแรม เพื่อนำอากาศสะอาดเข้าไปในอาคารให้ผู้ที่อยู่ภายในได้รับออกซิเจน ที่จำเป็นต่อร่างกาย 

เครื่องฟอกากาศแบบติดตั้งนอกอาคาร FreshO ของ G-Life เป็นเครื่องที่ทำให้มีขนาดเล็กลงให้เหมาะสมกับบ้านเรือนและอาคารขนาดเล็ก และปรับปรุงประสิทธิภาพการกรองให้เทียบเท่า Clean Room หรือห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล 

เมื่อเราซีลหน้าต่างและอัดอากาศใหม่สะอาด ผ่านเครื่อง FreshO เข้าไปในบ้านอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ภายในบ้านปลอดฝุ่น และมีอากาศปลอดโปร่งโล่งสบายจากออกซิเจนตามธรรมชาติ นอกจากนั้นยังทำให้ภายในบ้านปลอดจากยุง และแมลงต่างๆ ด้วย  

 

เครื่องฟอกอากาศนอกอาคาร

มีระบบป้องกันไฟลัดวงจร 3 ขั้นตอน

1 พัดลมไฟฟ้า แบบ Thermo protection fan
2 หม้อแปลง แบบป้องกันไฟลัดวรจร
3 ฟิวส์ตัดกระแสไฟ ในกล่องควบคุม

ราคารวมค่าติดตั้ง
36,000
42,000
not inc. vat
55,000
MK-I
MK-II
MK-III

หัวจ่ายลม

Activated Carbon หรือ ไส้กรองถ่านคุณภาพสูงช่วยดักกลิ่นถึง 2 ชั้นเพื่อป้องกันกลิ่นไม่ให้เล็ดลอดผ่านเข้าไปในตัวอาคาร

ULPA Filter หรือ ไส้กรองละเอียดชั้นสุดท้ายที่มีการกรองละเอียดได้มากกว่า HEPA Filter ที่นิมยมใช้ในปัจจุบัน โดยมีการกรองได้ถึง 0.10 ไมครอน สามารถกรองได้ตั้งแต่ฝุ่นหยาบละเอียดจนถึงเชื้อไวรัสได้ เมื่อเปรียบเทียบ HEPA filter ที่มีการใช้ในเครื่องกรองอาการในห้องทั่วไป ซึ่งกรองได้เพียง 0.30 ไมครอนเท่านั้น

รีโมทควบคุมความแรงของระดับลม

คำแนะนำ

  • ฟิลเตอร์หรือใส้กรอง แนะนำให้เปลี่ยนตามระยะเวลาใช้งานซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่การติดตั้งเช่น ติดทางด่วน ติดโรงงานที่มีกลิ่นสารเคมี มีฝุ่น หรือมีควันปริมาณมาก แนะนำให้เปลี่ยนตามอายุใช้งาน หากเป็นพื้นที่ทั่วไปที่ไม่ค่อนมีมลพิษ ตัวฟิลเตอร์หรือไส้กรองจะสามารถยืดอายุไปได้

  • อัตราการกินไฟฟ้าเปิด 24 ชั่วโมง / ทุกวัน ( 78 วัตต์ , 220 โวลต์ ) จะอยู่ที่ 40-60 บาทต่อเดือน

  • ติดตั้งฟรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล , ต่างจังหวัดคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทางกรุณาสอบถาม

ตัวเครื่องรับประกัน 10 ปี 
พัดลมไฟฟ้ารับประกัน 5 ปี
อุปกรณ์อื่นรับประกัน 2 ปี

เลขที่ 102 อาคารอรรถกระวี 2 ชั้น 1 ซอยอารี สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

© G-Evolution Co.Ltd,