Bangkok 099 187 9977

Chiangmai 091 791 5364
Singapore +6592322865
Vietnam +6592322865

Hot Line : 

10+

10+

5+

add_line.png
phone-call.png

การทำงานของระบบบ้านปลอดฝุ่น

ระบบการกรองอากาศและฆ่าเชื้อโรค 6 ขั้นตอน

10 ปี

รับประกันตัวเครื่อง

5 ปี

รับประกันพัดลมไฟฟ้า

2 ปี

รับประกันอุปกรณ์อื่น

บ้านปลอดฝุ่น G-Life

  • เติมอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ตัวบ้านเพื่อเพิ่มออกซิเจนและสร้าง สภาวะ “บ้านแรงดันบวก”
  • มั่นใจในอากาศที่สะอาดด้วย “ระบบการ กรองและฆ่าเชื้อโรค 6 ขั้นตอน” ซึ่งสามารถ กําจัดฝุ่น มลพิษเช้ือโรค สารก่อภูมิแพ้ และ ไวรัสในอากาศได้ถึง 99.999%
  • การเติมอากาศอย่างต่อเนื่องจะช่วยผลักไล่ อากาศเก่าในบ้านที่เต็มไปด้วยคาร์บอนได- ออกไซด์และสารก่อภูมิแพ้ออกไป
  • ระบบบ้านแรงดันบวกจะเปรียบเสมือนเป็น โล่ป้องกันไม่ให้อากาศปนเปื้อนจากภายนอก เข้าสู่บ้านของคุณได้อีกครั้ง

บ้านทั่วไป

  • พัดลมระบายอากาศทั่วไปสามารถดูด อากาศเก่าออกไป แต่ไม่สามารถทดแทน ออกซิเจนได้ และทั้งยังทําให้บ้านเกิดสภาวะ “บ้านแรงดันลบ” อีกด้วย
  • สภาวะ “บ้านแรงดันลบ” จะทําให้อากาศ สกปรกจากภายนอกที่เต็มไปด้วยฝุ่น กลิ่น ไม่พึงประสงค์ เชื้อโรค และสารก่อภูมิแพ้ ไหลเข้ามาในบ้านได้
  • เครื่องฟอกอากาศทั่วไปก็ไม่สามารถทําให้บ้านของคุณปลอดภัยจากอากาศที่ปน เปื้อนได้จากภายนอกได้
  • บ้านที่ปราศจากระบบระบายอากาศจะทํา ให้ระดับออกซิเจนลดลง พร้อมกับการสะสม ของคาร์บอนไดออกไซด์ ท้ายที่สุดบ้านก็จะ ขาดออกซิเจนทําให้มีอาการอ่อนเพลีย
  • ฝุ่นละออง เชื้อโรค สารก่อภูมิแพ้ และมลพิษ ต่างๆ ภายในบ้านจะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ ทําให้ป่วยและเป็นภูมิแพ้ง่าย
  • การอยู่ในบ้านหรืออาคารที่ปนเปื้อนนานๆ อาจทําให้เกิด Sick Building Syndrome

บ้านที่ไม่มีการระบายอากาศ

Testimonials

“เมื่อคราวไฟไหม้บ่อขยะที่แพรกษา ผมต้องย้ายครอบครัวไปอยู่โรงแรม หลังจากติดตั้งระบบของ G-Life แล้ว ครอบครัวผมย้ายกลับเข้าไปในบ้านได้ โดยไม่ต้องกังวลมลพิษจากภายนอก น่าประทับใจจริงๆ ต้องช่วยสนับสนุนนวัตกรรมดีๆของคนไทย”

“หลังบ้านผมเป็นโรงงานสี เวลาเขาล้างถังสีกลิ่นเรซินจะเหม็นไปทั้งซอย ผมเลยทำบ้านให้เป็นบ้านปลอดมลพิษด้วยเครื่อง G-Life ตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา ผมไม่เคยเปิดหน้าต่างเลย บานผมปลอดโปร่งโล่งสบายตลอดทั้งปี ไม่มีฝุ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีหนูและแมลง ไม่มีใครเป็นภูมิแพ้เลย สบายใจจริงๆ”

"ผมทำบ้านหลังใหม่ของผมเป็นบ้านปลอดฝุ่นด้วยระบบนี้ อากาศในบ้านสะอาดสนชื่น 24 ชม. ลูกสะใภ้ผมมาเห็นแล้วชอบมาก ลูกชายผมเลยต้องทำบ้านปลอดฝุ่นแบบนี้ให้ครอบครัวเขาด้วย”
add_line.png
phone-call.png