วิธีการติดตั้งเครื่อง

FreshO Machine

ขั้นตอนที่ 1

เจารูกลมที่ฝาผนัง

ขั้นตอนที่ 2

แขวนเครื่องภายนอกห้อง

ขั้นตอนที่ 3

ติดตั้งหัวจ่ายลมในห้อง

ภาพการติดตั้งจากสถานที่จริง

line-icon copy.png
fb-icon.png
call-icon.png
email-icon.png

เลขที่ 102 อาคารอรรถกระวี 2 ชั้น 1 ซอยอารี สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

© G-Evolution Co.Ltd,