วิธีการติดตั้งเครื่อง

FreshO Machine

ขั้นตอนที่ 1

เจารูกลมที่ฝาผนัง

ขั้นตอนที่ 2

แขวนเครื่องภายนอกห้อง

ขั้นตอนที่ 3

ติดตั้งหัวจ่ายลมในห้อง

ภาพการติดตั้งจากสถานที่จริง

image1-300x180
image1-300x180
press to zoom
image3-300x180
image3-300x180
press to zoom
image5-300x180
image5-300x180
press to zoom
image7-300x180
image7-300x180
press to zoom
image8-300x180
image8-300x180
press to zoom
image10-300x180
image10-300x180
press to zoom
image11-300x180
image11-300x180
press to zoom
image31-300x180
image31-300x180
press to zoom
image51-300x180
image51-300x180
press to zoom