top of page
dustfreehouses_logo.png

มะเร็งจากการขาดออกซิเจนโรคมะเร็ง เป็นโรคร้ายที่คนทั่วโลกต่างหวาดกลัวตามรายงานแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ. 2561-2565) ของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ในสถานการณ์โรคมะเร็งโลก ระบุว่า โรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี


โรคมะเร็งจึงถือเป็นปัญหาสาธารณสุขของทุกประเทศจากข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2561ทั่วโลกพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่จำนวนกว่า 18.1 ล้านคน สถิติของโรคมะเร็งที่พบ 5 อันดับแรกในโลก ได้แก่


  1. มะเร็งปอด 2.1 ล้านราย

  2. มะเร็งเต้านม 2.1 ล้านราย

  3. มะเร็งลำไส้ใหญ่ 1.8 ล้านราย

  4. มะเร็งต่อมลูกหมาก 1.3 ล้านราย

  5. มะเร็งกระเพาะอาหาร 1.0 ล้านราย


โดยในจำนวนนี้ มีผู้เสียชีวิตถึง 9.6 ล้านคน เป็นมะเร็งปอดถึง 1.8 ล้านราย มะเร็งลำไส้ใหญ่ 881,000 ราย มะเร็งกระเพาะอาหาร 783,000 ราย มะเร็งตับ 782,000 ราย และมะเร็งเต้านม 627,000 ราย จากตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ตื่นกลัวกับโรคมะเร็ง แต่ถือเป็นโรคที่คุกคามสุขภาพคนทั้งโลก ซึ่งน่ากลัวไม่น้อยเลยสำหรับคนทั่วโลก


โรคมะเร็งที่เป็นปัญหาสำหรับคนไทย 5 อันดับแรกของประเทศไทย มีดังนี้  1. มะเร็งตับ มีสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงจากการได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี การได้รับสารอะฟลาทอกซิน (เกิดจากเชื้อราบางชนิดที่มักพบในอาหารแห้ง) ความเป็นพิษของแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด และการได้รับสารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็ง

  2. มะเร็งปอด มีสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงมาจากการสูบบุหรี่การได้รับสารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็งทางอากาศ

  3. มะเร็งเต้านม มีสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงมาจากฮอร์โมนเพศหญิงอย่างเอสโตรเจน ซึ่งฮอร์โมนนี้จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อมีปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ การบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งอย่าง อาหารปิ้งย่าง อาหารรมควัน การขาดการออกกำลังกาย ภาวะอ้วน รวมถึงการสัมผัสเข้ากับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่อาจปนเปื้อนมาในห่วงโซ่อาหาร เช่น ดีดีที ดีลดริน อัลดริน

  4. มะเร็งปากมดลูก มีสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงจากการได้รับเชื้อ Human Papillomavirus (HPV) และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ

  5. มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มีสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคเนื้อแดง เนื้อแปรรูปการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งอย่างอาหารปิ้งย่าง อาหารรมควัน อาหารไขมันสูงหรือมีกากใยน้อย การขาดการออกกำลังกาย ภาวะอ้วน และการดื่มแอลกอฮอล์สาเหตุของการเกิดมะเร็ง และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็ง


สาเหตุของการเกิดมะเร็ง มีหลายสาเหตุด้วยกัน ทั้งร่างกายที่มีเซลล์และฮอร์โมนที่ผิดปกติ และเชื้อมะเร็งที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความเครียด ไม่ออกกำลังกาย สูบบุหรี่ ฯลฯ


 

เซลล์มะเร็งไม่ชอบออกซิเจนแต่ชอบน้ำตาล


 


สาเหตุของมะเร็งเกิดจากเซลล์ได้รับออกซิเจนน้อยกว่า 60% ของความต้องการออกซิเจนปกติ หากระดับออกซิเจนในเซลล์ต่ำกว่า 60% ของระดับปกติ เซลล์มะเร็งก็อาจจะเกิดขึ้นในร่างกายของคุณ ด้วยความที่เซลล์มะเร็งไม่ชอบออกซิเจนแต่ชอบน้ำตาล ดังนั้นถ้าใช้วิธี "เพิ่มออกซิเจนและตัดน้ำตาลเซลล์มะเร็งก็จะตาย" เพียงแต่ต้องทำด้วยความมุ่งมั่นและมีวินัยการที่เราอยู่แต่ในห้องแอร์ ในรถ ในที่ทำงาน ไม่มีอากาศธรรมชาติเติมเข้ามาเลย อากาศภายในก็จะมีออกซิเจนต่ำ ล้วนทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน นอกจากนี้อาหารที่มีรสหวาน

ทั้งน้ำตาลแท้และเทียม ก็ยิ่งเป็นสารกระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้การป้องกันมะเร็งเป็นเรื่องง่าย ถ้าเราไม่ทำให้ร่างกายตกอยู่ในสภาพที่จะเป็นมะเร็ง มันก็จะไม่มีวันเป็น แค่กลับไปดูแลเซลล์ในร่างกายตามธรรมชาติดั้งเดิม ทำให้ร่างกายของเราเป็นโลกที่น่าอยู่ของเซลล์ตามธรรมชาติ เซลล์ของเราก็จะทำหน้าที่ได้อย่างปกติ และร่างกายก็จะไม่มีวันเป็นมะเร็ง


แหล่งข้อมูล [1] [2] [3]


Comments


bottom of page